Waarom meedoen?

<h1><strong>Waarom meedoen?</strong></h1><p>Met VakEffect krijg je als vaktherapeut inzicht in het effect van de behandeling bij jouw cli&euml;nt. De cli&euml;nt vult vooraf en achteraf een objectieve vragenlijst in. Dit kost hem ongeveer 8 minuten per keer. Hiermee wordt het effect van de behandeling gemeten. Daarnaast levert jouw deelname aan VakEffect data op die voor onderzoek te gebruiken zijn.</p><p>De voordelen van VakEffect voor jou als vaktherapeut zijn:</p><ul><li>Je komt te weten of jouw&nbsp;cli&euml;nt door de behandeling vooruit gaat in zijn psychisch welbevinden</li><li>Je kunt jouw behandeling nog beter toespitsen op de cli&euml;nt</li><li>Je komt te weten of een bepaalde behandelmodule, behandelpad of interventie werkt</li><li>Na onderzoek kan er een nadere onderbouwing van vaktherapie worden gegeven voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten</li></ul><p>Als vaktherapeut geeft de&nbsp;vragenlijst je een objectieve meetlat om de vooruitgang van je cli&euml;nt te volgen. We doen dit door voor en na de behandeling te meten. Het kan zijn dat je cli&euml;nt zelf niet doorheeft dat er flinke vooruitgang is terwijl dit wel uit de meting blijkt. Andersom kan het ook zijn dat je als therapeut en cli&euml;nt vindt dat de behandeling zinvol is, maar dat de klachten nog niet veel verminderen.<br>&nbsp;</p><h3><b>Onderzoeksresultaten</b></h3><p>Als jij als vaktherapeut ervoor kiest om mee te doen, dan zul je meer inzicht&nbsp;krijgen in het effect van jouw behandeling bij je cli&euml;nt(en).&nbsp;Hieronder staat een voorbeeld van de gegevens die je krijgt na het invullen van de vragenlijsten.&nbsp;<br>&nbsp;</p><p><img alt="" class="cmsImage" src="/files/migratie/progressie.PNG" style="width: 600px; height: 289px; float: left; border-width: 1px; border-style: solid;"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>De blauwe staven geven de score&nbsp;bij de start van de behandeling aan, en de roze staven geven de resultaten aan het einde van de behandeling aan. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre er sprake is van progressie.&nbsp;</p>

Zie ook  Vakeffect