Over VakEffect

Als vaktherapeut weet je natuurlijk dat vaktherapie werkt. Vrijgevestigde vaktherapeuten hebben zeer tevreden cliënten blijkt uit tevredenheidsonderzoek. En ook binnen bijvoorbeeld de ggz, PAAZ en revalidatiecentra levert vaktherapie een gewaardeerde bijdrage aan de behandeling. Maar wat is het effect van vaktherapie? Wat is objectief gezien het resultaat van de behandeling bij jouw cliënt? Met VakEffect maken we het effect van vaktherapie meetbaar. Elke cliënt vult bij de start en na het afsluiten van de behandeling een objectieve vragenlijst in. Zo meten we de resultaten van de therapie bij elke cliënt. Als vaktherapeut krijg je zo een beeld van het effect van jouw behandeling. Door als vaktherapeuten allemaal met dezelfde vragenlijst te werken, verzamelen we (geanonimiseerde) data die onderzoekers vervolgens ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen we met onderzoek vragen beantwoorden over de werking van vaktherapie.

Onze doelstelling

Onze doelstelling is om het meten van het effect van de behandeling makkelijk te maken voor jou als vaktherapeut. Geleidelijk kunnen we zo gegevens verzamelen voor latere wetenschappelijke analyse door onderzoekers.
 

Werkwijze

Er is één vragenlijst waar alle vaktherapeuten mee kunnen werken. Ook als je met jeugd of jongeren werkt, kun je meedoen met VakEffect. In een later stadium kan het zijn dat er een vragenlijst volgt specifiek voor jeugd en jongeren. Hier hoef je niet op te wachten. 

Het is bij deze dataverzameling van belang om de meting allemaal op dezelfde manier te doen. Zo zijn de resultaten vergelijkbaar. We werken daarom met een gevalideerde (bewezen en erkende) vragenlijst, de SQ-48. Hiermee kun je als vaktherapeut inzicht krijgen in de voortgang die een individuele cliënt boekt en kunnen onderzoekers te zijner tijd inzicht krijgen in de werking van vaktherapie bij een bepaalde groep cliënten. Iedere vaktherapeut kan zo bijdragen aan de data voor onderzoek naar het effect van vaktherapie. Het onderzoek naar vaktherapie stemmen we af met onderzoekers en promovendi op de vaktherapie-opleidingen.
 

Wie voert het project uit?

De organisatie van het project ligt bij ons als FVB. Een klankbordgroep ondersteunt de gegevensverzameling. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn in de database, dan biedt dit mogelijkheden voor (docent-)onderzoekers en eventueel hun studenten om onderzoeksvragen op te stellen en deze middels deze database te beantwoorden. Voor het doen van onderzoek zijn afspraken gemaakt met het lectoraat Social Work and Arts Therapies van NHL Stenden onder leiding van Marinus Spreen. Zij zullen in de toekomst ook afspraken maken met andere lectoraten en opleidingen vaktherapeutische beroepen over de toegang tot deze onderzoeksgegevens. 
 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Mail dan naar vakeffect@vaktherapie.nl.

Ter introductie van VakEffect was er op woensdag 19 mei 2021 een online sessie waar Celine Schweizer en Marinus Spreen van NHLStenden Hogeschool meer vertelden over VakEffect en vragen beantwoordden. Deze sessie kun je hier terugkijken (vergeet niet om in te loggen!).