Praktische informatie

<h1><strong>Praktische informatie&nbsp;</strong></h1><p>Op deze pagina vind je praktische informatie over VakEffect. Klik op de pagina <a href="https://vakeffect.vaktherapie.nl/aanmelden">Aanmelden </a>voor een compleet overzicht met alle stappen die je moet zetten om mee te doen aan VakEffect.<br>&nbsp;</p><h3><strong>Uitgangspunten voor het onderzoek</strong></h3><p>Vanuit de onderzoekers is aangegeven dat zij voor het onderzoek twee punten belangrijk vinden:</p><ol><li>Dat alleen gekwalificeerde vaktherapeuten deelnemen aan het onderzoek.<br>Alleen vaktherapeuten die lid zijn van een van de aangesloten verenigingen kunnen daarom deelnemen aan het onderzoek. Om deel te nemen log je in met je inloggegevens die je ook gebruikt voor bijvoorbeeld de FVB-website. Zo weten we dat alleen leden deelnemen.</li><li>Dat de vragenlijsten worden ingevuld als onderdeel van de behandeling.<br>Dit hoeft niet tijdens een sessie, maar het betekent wel dat de cli&euml;nt de vragenlijst invult op de locatie waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit kan ook in de wachtruimte zijn. Je krijgt toegang tot de vragenlijst voor de cli&euml;nt via het dossier. Hiervoor log je in op deze website. Zou de cli&euml;nt de vragenlijst op een eigen device thuis invullen, dan zou hij hiervoor jouw wachtwoord nodig hebben. Vandaar dat dit niet mogelijk is.<br>&nbsp;</li></ol><h3><strong>Privacy&nbsp;</strong></h3><p>De gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Deze zijn niet te herleiden naar een persoon of naar een praktijk. Voor het vragen van toestemming aan de cli&euml;nt kun je een standaardformulier gebruiken. Klik <a href="/files/migratie/Toestemming%20voor%20deelname%20aan%20het%20onderzoek%20Vakeffect%20(1)%20(2).docx">hier</a>&nbsp;voor het formulier.&nbsp;<br>&nbsp;</p><h3><b>Wat houdt VakEffect in voor de cli&euml;nt?</b></h3><ul><li>De cli&euml;nt vult twee&nbsp;vragenlijsten in en een toestemmingsformulier</li><li>De vragenlijsten worden op locatie ingevuld&nbsp;</li><li>Het kost een cli&euml;nt gemiddeld&nbsp;<strong>8 minuten</strong>&nbsp;om de vragenlijst in te vullen</li></ul><p><br><strong>Tip: </strong>bespreek de ingevulde vragenlijst met je cli&euml;nt in het kader van het versterken van de regie van de cli&euml;nt en om de samenwerking te bevorderen. Je kunt dan samen met de cli&euml;nt beslissen of je je behandeling bijstelt.</p>

Zie ook  privacy Vakeffect