Over VakEffect

Over VakEffect

Als vaktherapeut weet je natuurlijk als geen ander dat vaktherapie werkt. Cliënten zijn vaak zeer tevreden, blijkt uit evaluaties. Maar wat is het effect van vaktherapie? Wat is objectief gezien het resultaat van de behandeling bij jouw cliënt? Met VakEffect maken we het effect van vaktherapie meetbaar. 

Elke cliënt vult bij de start en na het afsluiten van de behandeling een objectieve vragenlijst in. Zo meten we de resultaten van de therapie bij elke cliënt. Als vaktherapeut krijg je op deze manier een beeld van het effect van jouw behandeling. Door als vaktherapeuten allemaal met dezelfde vragenlijst te werken, verzamelen we (geanonimiseerde) vergelijkbare data die onderzoekers vervolgens ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen we op termijn met onderzoek vragen beantwoorden over het effect van vaktherapie. Hoe meer behandelresultaten in de de database, hoe meer bewijs er is. 
 

Onze doelstelling

Onze doelstelling als FVB is om het meten van het effect van de behandeling zo makkelijk mogelijk te maken voor jou als vaktherapeut. Daarnaast worden behandelresultaten inzichtelijk voor opdrachtgevers, financiers en overheid. Geleidelijk kunnen we zo ook gegevens verzamelen voor onderzoekers waarmee ze de resultaten van vaktherapie wetenschappelijk kunnen onderbouwen. 
 

Werkwijze

Er is één vragenlijst waar alle vaktherapeuten mee kunnen werken. Ook als je met jeugd of jongeren werkt, kun je meedoen met VakEffect. In een later stadium kan het zijn dat er een vragenlijst volgt specifiek voor jeugd en jongeren. Hier hoef je niet op te wachten. 

Als vaktherapeut krijg je bij de start gegevens over de problematiek van de cliënt. Dit kun je bespreken met de cliënt en inzetten om de behandeldoelen te bepalen. Aan het einde neem je de vragenlijst nog een keer af. Vervolgens brengt VakEffect het resultaat van de behandeling in kaart. Je ziet automatisch het verschil tussen de begin- en de eindmeting. Op deze manier monitor je de verandering in de problematiek. 

Het is bij deze dataverzameling van belang om de meting allemaal op dezelfde manier te doen. Zo zijn de resultaten vergelijkbaar. We werken daarom met een gevalideerde (bewezen en erkende) vragenlijst, de SQ-48. Hiermee kun je als vaktherapeut inzicht krijgen in de voortgang die een individuele cliënt boekt en kunnen onderzoekers te zijner tijd inzicht krijgen in de werking van vaktherapie bij een bepaalde groep cliënten. Iedere vaktherapeut kan zo bijdragen aan de data voor onderzoek naar het effect van vaktherapie. Het onderzoek naar vaktherapie stemmen we af met onderzoekers en promovendi op de vaktherapie-opleidingen.
 

Wie voert het project uit?

De organisatie van het project ligt bij ons als FVB. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn in de database, dan biedt dit mogelijkheden voor ondezoek. Voor het doen van onderzoek zijn afspraken gemaakt met het lectoraat Social Work and Arts Therapies van NHL Stenden onder leiding van Marinus Spreen. Zij zullen in de toekomst ook afspraken maken met andere lectoraten en opleidingen vaktherapeutische beroepen over de toegang tot deze onderzoeksgegevens. 
 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Mail dan naar vakeffect@vaktherapie.nl.

Ter introductie van VakEffect was er op woensdag 19 mei 2021 een online sessie waar Celine Schweizer en Marinus Spreen van NHLStenden Hogeschool meer vertelden over VakEffect en vragen beantwoordden. Deze sessie kun je hier terugkijken (vergeet niet om in te loggen!). 

Zie ook  onderzoek meten in de praktijk Vakeffect effectmeting