• Beeldende therapie
 • Vaktherapie
 • NVPMKT

Ik wil meedoen


Fijn dat je wilt meedoen! Hoe werkt het?


Uitgangspunten voor het onderzoek

Vanuit de onderzoekers is aangegeven dat zij voor het onderzoek twee punten belangrijk vinden:

 1. Dat alleen gekwalificeerde vaktherapeuten deelnemen aan het onderzoek.
  Alleen vaktherapeuten die lid zijn van een van de aangesloten verenigingen kunnen daarom deelnemen aan het onderzoek. Om deel te nemen log je in met je inloggegevens die je ook gebruikt voor bijvoorbeeld de FVB-website. Zo weten we dat alleen leden deelnemen.
 2. Dat de vragenlijsten worden ingevuld als onderdeel van de behandeling.
  Dit hoeft niet tijdens een sessie, maar betekent wel dat de cliënt de vragenlijst invult op de locatie waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit kan ook in de wachtruimte zijn. Je krijgt toegang tot de vragenlijst voor de cliënt via het dossier. Hiervoor is het nodig als therapeut in te loggen op de VakEffect-website (vakeffect.vaktherapie.nl). Zou de cliënt de vragenlijst op een eigen device thuis invullen, dan zou hij hiervoor jouw wachtwoord nodig hebben. Vandaar dat dit niet mogelijk is. 

  De werkwijze voor deelname aan het onderzoek is uitgewerkt op basis van deze twee uitgangspunten.

Werkwijze 

 1. Allereerst vraag je je cliënt om toestemming om de informatie uit de vragenlijsten te mogen delen voor onderzoeksdoeleinden. Je legt uit dat zijn gegevens volledig anoniem verzameld en opgeslagen worden en niet meer te herleiden zijn tot zijn persoon en jouw praktijk.

  Voor het vragen van toestemming kun je een standaardformulier gebruiken dat je na ondertekening bewaart in het dossier van je cliënt. Klik hier voor het formulier.
   
 2. Bij de start van de behandeling laat je je cliënt de vragenlijst voor de eerste keer invullen. Je logt hiervoor in op deze website vakeffect.vaktherapie.nl met je vaste inloggegevens (die je ook gebruikt om in te loggen op fvb.vaktherapie.nl). Je gaat vervolgens naar de pagina Mijn dossiers en kiest dan voor 'Maak een nieuw dossier'. De eerste paar vragen moeten door jou als vaktherapeut ingevuld worden. De rest van de vragenlijst door de cliënt. Als de vragenlijst is ingevuld, vind je de ingevulde vragenlijst als pdf terug op de pagina Mijn Dossiers. Het kost een cliënt gemiddeld 8 minuten om de vragenlijst in te vullen.
   
 3. Bij de afronding van de behandeling laat je je cliënt de vragenlijst voor de tweede keer invullen. Je logt hiervoor weer in op vakeffect.vaktherapie.nl en kiest op de pagina Mijn dossiers voor 'Dossier afronden'. Als meedere van je cliënten een vragenlijst hebben ingevuld, dan krijg je een overzicht van de reeds ingevulde vragenlijsten. Dit overzicht bevat de 'Optionele naam' die je mogelijk hebt meegegeven (let op: vul hier NOOIT de naam van de cliënt in in verband met de privacyregelgeving) en de datum en het tijdstip waarop de eerste vragenlijst is ingevuld. Je kunt dan kiezen welk dossier je wilt afronden.

  Je krijgt dan de keuze 'Afronden zonder 2e vragenlijst'. Deze keuze gebruik je als de vragenlijst niet voor de tweede keer wordt ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de behandeling voortijdig gestopt is of als de toestemming is ingetrokken. Je krijgt dan een invulveld waar je kunt invullen wat de reden is dat de tweede vragenlijst niet wordt ingevuld. Deze informatie is zeer relevant voor het onderzoek, dus het dringende verzoek aan jou is om dit wel in te vullen.

  Kan de vragenlijst wel voor de tweede keer worden ingevuld, dan kies je voor 'Vragenlijst invullen'. Deze vragen moeten geheel door de cliënt ingevuld worden. Als de vragenlijst is ingediend, wordt het dossier als afgerond zichtbaar gemaakt op de pagina Mijn Dossiers onder het kopje 'Afgeronde dossiers'.
   

Downloads