Nieuwe cliënt


Je hebt al een praktijksleutel aangemaakt. Nu kun je een meting voor je nieuwe of bestaande cliënt starten. Voorlopig kan dat alleen nog voor volwassenen. Voor elke cliënt maak je één keer een behandelsleutel.
Het heeft de voorkeur om zo vroeg mogelijk in de behandeling te meten. Dan is het verschil met de nameting het grootst. Als je een bestaande cliënt in een langere behandeling hebt kun je deze ook aan de meting mee laten doen.

Waarom een behandelsleutel?
De behandelsleutel is om je cliënten anoniem uit elkaar te kunnen houden. Hiermee kunnen we zien welke voor- en nametingen bij elkaar horen. Ook kunnen we zo in de toekomst 'systemisch' onderzoek doen, waarbij zowel de cliënt als gezinsleden of kennissen de vragenlijst over de cliënten invullen. De behandelsleutel geef je aan je cliënt. Ook voor een eindmeting gebruik je dezelfde behandelsleutel.
Als je het formulier hieronder invult krijg je een behandelsleutel, een voorbeeldmail aan je cliënt, een link naar de vragenlijst, een link naar de informatiebrief en het toestemmingsformulier.

Wat als de behandeling een tijd onderbroken is?
Je kunt dezelfde behandelsleutel gebruiken als een cliënt na een periode zonder behandeling opnieuw in behandeling gaat. Alleen als het om een andere behandeling gaat (andere methode of andere discipline), maak je een nieuw behandelsleutel aan. Ook als je cliënt naar een andere leeftijdsgroep gaat, maak je een nieuwe behandelsleutel aan.

En als de behandeling afgelopen is?
Je geeft dan dezelfde behandelsleutel nog een keer aan je cliënt. Die vult dezelfde vragenlijst nu nog een keer in.